Vision och affärsidé

Addnode Groups strategier för värdeskapande bygger på ledande positioner inom våra verksamhetsområden, innovativa produkt- och tjänsteerbjudanden, effektivitet i allt vi gör, decentraliserad ledning samt förvärv.

Vision 
Addnode Group-koncernens vision är att bidra till ett digitaliserat samhälle där människor, företag, myndigheter och organisationer interagerar med den teknik som omger oss.

Strategi
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna företag som hjälper till att digitalisera samhället. Bolaget har identifierat fem strategiska pelare för att uppfylla uppdraget att uppnå en långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt: Ledande inom våra verksamhetsområden, ledande produkt- och tjänsteerbjudanden, effektivitet i allt vi gör, decentraliserad ledning och styrning samt förvärv.

Affärsmodell 
Addnode Group tillhandahåller programvaror och tjänster med en hög andel återkommande intäkter från support-, underhålls-, abonnemangs- och SaaS-lösningar. Vi tar ett långsiktigt ansvar för de programvaror och tjänster som vi levererar, vilket skapar värde och stabilitet för våra kunder och lönsamhet för koncernen.