Koncernledning

Född: 1957

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan. Verksam i koncernen sedan 2004 och har över 30 års erfarenhet som sälj-, marknadschef och VD inom IT-sektorn. Grundade Technia 1994 som Addnode Group förvärvade 2004.
Pågående uppdrag utanför koncernen: Styrelseordförande i Byggnadsfirman Viktor Hansson AB samt i IT & Telekomföretagen inom Almega samt styrelseledamot i Svenskt Näringsliv.
Aktieinnehav i Addnode Group: Staffan Hanstorp äger 50 procent av bolaget Aretro Capital Group AB som innehar 625 332 A-aktier och 3 154 624 B-aktier. Dessutom äger Staffan privat 3 973 B-aktier.

 


 

Född: 1974. 

Utbildning och erfarenhet: Ekonomie magister examen, Uppsala universitet. Executive Management Program, IFL/Handelshögskolan. Verksam i koncernen sedan 2006 och har 15 års erfarenhet från IT-branschen, finansiering och redovisning, företagstransaktioner, kapitalmarknadsfrågor och kommunikation.

Pågående uppdrag utanför koncernen: Styrelseordförande i Teknik i Media Datacenter Stockholm AB.
Aktieinnehav i Addnode Group: 55 973 B-aktier. 

 


Född: 1958. 

Utbildning och erfarenhet: Civilingeniør norska Tekniska Högskolan. Verksam i koncernen sedan 2005 och har över 25 års erfarenhet som utvecklingschef och VD inom IT-branschen.
Pågående uppdrag utanför koncernen: Styrelseordförande i WK Entreprenør AS.
Aktieinnehav i Addnode Group: 79 498 B-aktier via bolag.