Koncernledning

Johan Andersson

Johan Andersson
VD och koncernchef

Född: 1974. 
Utbildning och erfarenhet: Ekonomie magister examen, Uppsala universitet. Executive Management Program, IFL/Handelshögskolan. Verksam i koncernen sedan 2006 och har 15 års erfarenhet från IT-branschen, finansiering och redovisning, företagstransaktioner, kapitalmarknadsfrågor och kommunikation.
Pågående uppdrag utanför koncernen: Styrelseordförande i Teknik i Media Datacenter Stockholm AB.
Aktieinnehav i Addnode Group: 55 973 B-aktier. 


Rolf Kjearnsli

Rolf Kjærnsli
Affärsområdeschef Design Management

Född: 1958. 
Utbildning och erfarenhet: Civilingeniør norska Tekniska Högskolan. Verksam i koncernen sedan 2005 och har över 25 års erfarenhet som utvecklingschef och VD inom IT-branschen.
Pågående uppdrag utanför koncernen: Styrelseordförande i WK Entreprenør AS.
Aktieinnehav i Addnode Group: 79 498 B-aktier via bolag.

Jonas Gejer

Jonas Gejer 
Affärsområdeschef Product Lifecycle Management.

Född: 1963. 
Aktieinnehav i Addnode Group: Jonas Gejer äger 50 procent av bolaget Aretro Capital Group AB som innehar 625 332 A-aktier och 3 154 624 B-aktier. Dessutom äger Jonas privat 3 973 B-aktier.

Andreas Wikholm

Andreas Wikholm 
Affärsområdeschef Process Management.

Född: 1974.
Aktieinnehav i Addnode Group: 13 459 B-aktier.