Koncernledning

Johan Andersson

Johan Andersson
VD och koncernchef

Född: 1974. 
Utbildning och erfarenhet: Ekonomie magister examen, Uppsala universitet. Executive Management Program, IFL/Handelshögskolan. Verksam i koncernen sedan 2006 och har 15 års erfarenhet från IT-branschen, finansiering och redovisning, företagstransaktioner, kapitalmarknadsfrågor och kommunikation.
Pågående uppdrag utanför koncernen: Styrelseordförande i Teknik i Media Datacenter Stockholm AB.
Aktieinnehav i Addnode Group: 55 973 B-aktier. 


Rolf Kjearnsli

Rolf Kjærnsli
Affärsområdeschef Design Management

Född: 1958. 
Utbildning och erfarenhet: Civilingeniør norska Tekniska Högskolan. Verksam i koncernen sedan 2005 och har över 25 års erfarenhet som utvecklingschef och VD inom IT-branschen.
Pågående uppdrag utanför koncernen: Styrelseordförande i WK Entreprenør AS.
Aktieinnehav i Addnode Group: 79 498 B-aktier via bolag.

Jonas Gejer

Jonas Gejer 
Affärsområdeschef Product Lifecycle Management.

Född: 1963. 
Aktieinnehav i Addnode Group: Jonas Gejer äger 50 procent av bolaget Aretro Capital Group AB som innehar 625 332 A-aktier och 1 654 624 B-aktier. Dessutom äger Jonas privat 3 973 B-aktier.

Andreas Wikholm

Andreas Wikholm 
Affärsområdeschef Process Management.

Född: 1974
Utbildning och erfarenhet: Examen i Folkhälsovetenskap från Karolinska Institutet. Flertalet vidareutbildningar inom företagsledning, ekonomi och affärsutveckling. Verksam i koncernen sedan 2015 och 20 års erfarenhet från IT-branschen som roller som Affärsområdeschef, VD och andra ledande befattningar.
Aktieinnehav i Addnode Group: 20 000 B-aktier.

Helena Nathorst

Helena Nathhorst 
CFO på Addnode Group AB

Född: 1967
Utbildning och erfarenhet: Närmast som CFO Teracom Boxer Group AB, tidigare bakgrund från KPMG transaktionsrådgivning samt revision och därtill även arbetat inom banksektorn. Civilekonom från Uppsala Universitet.
Pågående uppdrag utanför koncernen: Nej
Aktieinnehav i Addnode Group: 0