Bolagsstyrning

Årsstämma 2010

Ärenden och frågor på stämman
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Addnodes styrelseordförande på adress:

Addnode AB
Att: Styrelseordföranden
Hudiksvallsgatan 4
113 30 Stockholm

Aktieägare som önskar lämna förslag till Addnodes valberedning kan göra det via e-post till: jonas.gejer@technia.com eller med brev till adressen:

Addnode AB
Att: Valberedningen
Hudiksvallsgatan 4
113 30 Stockholm


Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, skall förslag för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget respektive valberedningen senast tisdagen den 9 mars 2010.

Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via e-post: info@addnode.com