Om Addnode Group

Addnode Group är en börsnoterad koncern som förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna IT-företag som hjälper till att digitalisera samhället. Under mer än 25 år har Addnode Group aktivt bidragit till ett mer hållbart samhälle där människor, företag, myndigheter och organisationer interagerar med den teknik som omger oss.

Koncernen har 1 500 medarbetare i 17 länder och omsatte 2017 cirka 2,5 miljarder kronor. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm.

Addnode Group har sedan 2013 haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 15 procent. Detta har skett både organiskt och genom förvärv av kompletterande verksamheter. Affärsmodellerna ger en stor andel återkommande intäkter som 2017 uppgick till 53 procent av nettoomsättningen.

 

 

Addnode Groups verksamhet bedrivs i dotterbolag organiserad i tre divisioner:

  • Design Management utvecklar och erbjuder programvaror och tjänster för design, produktdata, projektsamarbeten och fastighetsförvaltning till kunder i framför allt Norden, Storbritannien, Australien och Kanada.
  • Product Lifecycle Management utvecklar och erbjuder programvaror och tjänster för design, simulering, IoT och produktlivscykelhantering till kunder i framför allt Norden, Tyskland, Storbritannien och USA.
  • Process Management utvecklar och erbjuder programvaror och tjänster för myndighetsförvaltning, e-arkivering, informationshantering och medborgardialog till kunder i Sverige och Norge.

 

 

Addnode Group