Reglerade pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

2018-04-26 Pressmeddelanden

Stockholm den 26 april, 2018

TILLVÄXT, ÖKAT RESULTAT OCH STARKT KASSAFLÖDE I Q1 

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA KVARTALET, JANUARI - MARS 2018

  • Nettoomsättningen ökade till 737 (619) MSEK, en tillväxt med 19 procent. 
  • EBITA ökade till 66 (52) MSEK, en EBITA-marginal på 9,0 (8,4) procent. 
  • Rörelseresultatet ökade till 44 (35) MSEK, en rörelsemarginal på 6,0 (5,7) procent. 
  • Resultatet efter skatt ökade till 29 (26) MSEK. 
  • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,95 (0,85) SEK. 
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 205 (180) MSEK. 

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET, JANUARI - MARS 2018

  • Förvärv av CAD- och PDM-bolaget MCAD. 
  • Förvärv av programvarubolaget InPORT. 
  • Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie. 
  • Stockholms stad väljer Addnode Groups lösning för fastighetsförvaltning. 

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 08:30 den 26 april 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group 
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Helena Nathhorst, CFO, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 607 63 23, e-post: helena.nathhorst@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.
Vi är 1 500 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.