Reglerade pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

2018-07-20 Pressmeddelanden

Stockholm den 20 juli, 2018

GOD TILLVÄXT OCH KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RESULTAT

SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET, APRIL - JUNI 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 717 (588) MSEK, en tillväxt med 22 procent.
 • EBITA ökade till 62 (33) MSEK, en EBITA-marginal på 8,6 (5,6) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 39 (15) MSEK, en rörelsemarginal på 5,4 (2,6) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 28 (8) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,91 (0,26) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 27 (-20) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET ANDRA KVARTALET, APRIL - JUNI 2018

 • Riktad nyemission om tre miljoner aktier ökar likvida medel och eget kapital med 254 MSEK.

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA HALVÅRET, JANUARI - JUNI 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 1 454 (1 207) MSEK, en tillväxt med 20 procent.
 • EBITA ökade till 129 (85) MSEK, en EBITA-marginal på 8,9 (7,0) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 83 (50) MSEK, en rörelsemarginal på 5,7 (4,1) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 57 (34) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 1,86 (1,12) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 232 (160) MSEK.

 

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 10:30 den 20 juli 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Helena Nathhorst, CFO, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 607 63 23, e-post: helena.nathhorst@addnodegroup.com

 

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.
Vi är 1 500 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.