Reglerade pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

2017-07-21 Pressmeddelanden

STOCKHOLM 21 juni 2017

SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET, APRIL - JUNI 2017 

 • Nettoomsättningen ökade till 587,5 (528,4) MSEK, en tillväxt med 11 procent. 
 • EBITA uppgick till 32,8 (37,0) MSEK, en EBITA-marginal på 5,6 (7,0) procent. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,6 (23,3) MSEK, en rörelsemarginal på 2,5 (4,4) procent. 
 • Resultatet efter skatt uppgick till 8,1 (15,6) MSEK. 
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,27 (0,51) SEK. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -19,1 (-28,2) MSEK. 

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET ANDRA KVARTALET APRIL - JUNI 2017

 • Utökad förvärvskreditfacilitet med 350 MSEK till totalt 750 MSEK.
 • Förvärv av programvarubolaget Canella.
 • Förvärv av programvarubolaget Forsler & Stjerna.
 • Johan Andersson ny VD och utökad koncernledning i Addnode Group.

 

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA HALVÅRET, JANUARI - JUNI 2017 

 • Nettoomsättningen ökade till 1 208,2 (1 069,2) MSEK, en tillväxt med 13 procent. 
 • EBITA ökade till 86,4 (67,6) MSEK, en EBITA-marginal på 7,2 (6,3) procent. 
 • Rörelseresultatet ökade till 51,4 (41,5) MSEK, en rörelsemarginal på 4,3 (3,9) procent. 
 • Resultatet efter skatt ökade till 35,2 (28,3) MSEK. 
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 1,16 (0,93) SEK. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 160,4 (122,0) MSEK. 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Andersson, VD och koncernchef 
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

 

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 11.00 den 21 juli 2017.


Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Över 600 000 ingenjörer och tjänstemän använder dagligen någon av våra systemlösningar.  

Vi är 1 300 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2016 uppgick nettoomsättningen till 2 195 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.