Reglerade pressmeddelanden

Johan Andersson ny VD från årsstämman 2017 och Staffan Hanstorp föreslås som ny styrelseordförande

2016-10-26 Pressmeddelanden

Stockholm den 26 oktober, 2016.

Styrelsen för Addnode Group har beslutat att utse Johan Andersson till ny VD och koncernchef från och med årsstämman den 4 maj 2017. Johan Andersson är idag CFO, med ansvar för affärsutveckling, förvärv, kommunikation och investerarrelationer och har ingått i bolagets koncernledning sedan 2007. Valberedningen för Addnode Group har också meddelat att de vid samma årsstämma kommer att föreslå Staffan Hanstorp som styrelseordförande för Addnode Group.

-        Tiden och omgivningen känns rätt för att skifta ledarskap och uppdrag. Jag firar snart tio år som VD och koncernchef i Addnode Group. Som en av de större ägarna och i min nya roll som styrelseordförande kommer jag fortsätta arbeta med övergripande strategiska frågor och samtidigt stötta VD. Med Johan Andersson får Addnode Group en mycket bra ledare, säger Staffan Hanstorp

-        Under Staffan Hanstorps ledning har Addnode Group tredubblat omsättningen och gett en god avkastning till aktieägarna. Styrelsen och jag mycket glada över att Johan Andersson tar sig an uppdraget att leda koncernen framåt, säger Sigrun Hjelmquist, styrelseordförande för Addnode Group.

-        Det känns inspirerande att få leda Addnode Group vidare utifrån en strategisk inriktning med goda förutsättningar att skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Jag ser fram emot att fortsätta bolagets tillväxtresa och att utveckla verksamheten vidare, säger Johan Andersson.

-        En enig valberedning har bedömt att Staffan Hanstorp är den mest lämpade att leda styrelsens arbete framöver och vi kommer att föreslå honom som ordförande vid årsstämman 2017. Som styrelseordförande kommer Staffan, som tillägg till gängse ordförandeuppgifter, fortsätta att aktivt arbeta med övergripande strategiska frågor och att engagera sig i koncernens förvärvsmöjligheter, säger Wilhelm Arnör, valberedningens ordförande.

Både Johan Andersson och Staffan Hanstorp behåller sina nuvarande roller fram till och med årsstämman den 4 maj 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group AB ska offentliggöra i enlighet med marknadsmissbruksförordningen och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl. 08.00.