Reglerade pressmeddelanden

Delårsrapport: 1 januari - 31 mars 2017

2017-04-27 Pressmeddelanden

STOCKHOLM, 27 april 2017

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA KVARTALET, JANUARI - MARS 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 620,7 (540,8) MSEK, en tillväxt med 15 procent.
 • EBITA ökade till 53,6 (30,6) MSEK, en EBITA-marginal på 8,6 (5,7) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 36,8 (18,2) MSEK, en rörelsemarginal på 5,9 (3,4) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 27,1 (12,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,89 (0,42) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 179,5 (150,2) MSEK.
   

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET, JANUARI - MARS 2017

 • Ramavtal med ordervärde 80 MSEK tecknat med Åklagarmyndigheten.
 • Förvärv av nederländska infostrait.
 • Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie.
 • Helena Nathhorst blivande CFO för Addnode Group.
 • Addnode Group har flyttats upp från Small Cap till Mid Cap på Nasdaq Stockholm.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

Tel: +46 (0) 733 77 24 30, e-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com 

Johan Andersson, CFO Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.30 den 27 april 2017.


Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Över 600 000 ingenjörer och tjänstemän använder dagligen någon av våra systemlösningar.  

Vi är 1 300 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2016 uppgick nettoomsättningen till 2 195 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.