Reglerade pressmeddelanden

Addnode Groups årsredovisning offentliggjord

2017-04-12 Pressmeddelanden

STOCKHOLM, 12 APRIL, 2017

Addnode Groups årsredovisning för 2016 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.addnodegroup.com

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Andersson, CFO Addnode Group
Tel: +46 (0) 702 20 58 31, e-post:
johan.andersson@addnodegroup.com

Denna information är sådan information som Addnode Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12april 2017 kl. 13.30 CET.

Om Addnode Group

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Över 600 000 ingenjörer och tjänstemän använder dagligen någon av våra systemlösningar.

Vi är 1 300 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2016 uppgick nettoomsättningen till 2 195 MSEK. Addnode Groups B-aktie

är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.addnodegroup.com.