Reglerade pressmeddelanden

Addnode Group kan teckna kontrakt med Göteborgs Stad värt cirka 35 MSEK då prövningstillstånd inte medges

2016-09-08 Pressmeddelanden

Stockholm den 8 september, 2016. Addnode Groups dotterbolag Kartena fick i mars 2016 ett tilldelningsbeslut från Göteborgs Stad avseende IT-stöd för planering, genomförande och uppföljning av verksamheter inom välfärdsområdet i Göteborg stad, en order värd cirka 35 MSEK. Beslutet har sedan i flera omgångar överklagats. Kammarrätten har nu lämnat besked om att de inte beviljar tillstånd för fortsatt prövning.

Kammarrättens beslut innebär att Addnode Group nu kan teckna kontrakt med Göteborgs Stad i enlighet med tilldelningsbeslutet. Avtalet har ett bedömt värde om 35 MSEK över fyra år, med option på förlängning om ett plus ett år.

-        Affären har överklagats i flera omgångar och vi är nu glada att äntligen få möjlighet att skriva ett kontrakt med Göteborgs stad. Våra programvaror levererar inte bara en stor kundnytta, utan bidrar också till en stark samhällsnytta, säger Andreas Wikholm, affärsområdeschef för Addnode Group Process Management. 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group AB ska offentliggöra i enlighet med marknadsmissbruksförordningen, värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2016 kl. 15.15.