Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké, 1 januari – 31 december 2018

2019-02-06 Pressmeddelanden

Stockholm den 6 februari, 2019

SAMMANFATTNING AV DET FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER - DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 840 (778) MSEK, en tillväxt med 8 procent.
 • EBITA ökade till 105 (102) MSEK, en EBITA-marginal på 12,5 (13,1) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 80 (77) MSEK, en rörelsemarginal på 9,5 (9,9) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 67 (55) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade till 2,00 (1,81) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 114 (65) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER - DECEMBER 2018

 • Energimyndigheten samt Polismyndigheten väljer systemlösningar från Ida Infront.
 • Addnode Group förvärvar Dassault Systèmes-partners SSA och Simuleon med 55 MSEK i nettoomsättning. 

SAMMANFATTNING AV TOLVMÅNADERSPERIODEN, JANUARI - DECEMBER 2018 

 • Nettoomsättningen ökade till 2 942 (2 520) MSEK, en tillväxt med 17 procent.
 • EBITA ökade till 298 (212) MSEK, en EBITA-marginal på 10,1 (8,4) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 203 (130) MSEK, en rörelsemarginal på 6,9 (5,2) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 152 (90) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade till 4,75 (2,96) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 285 (147) MSEK. 

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,50 (2,25) SEK per aktie. 

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges, klockan 08:30 den 6 februari 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Helena Nathhorst, CFO, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 607 63 23, e-post: helena.nathhorst@addnodegroup.com