Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

2018-10-25 Pressmeddelanden

Stockholm den 25 oktober, 2018

Tillväxt och fördubblad EBITA-marginal 

SAMMANFATTNING AV DET TREDJE KVARTALET, JULI – SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 648 (535) MSEK, en tillväxt med 21 procent.
 • EBITA ökade till 65 (25) MSEK, en EBITA-marginal på 10,0 (4,7) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 40 (3) MSEK, en rörelsemarginal på 6,2 (0,6) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 28 (1) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade till 0,84 (0,03) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -61 (-78) MSEK.

 

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER  UNDER DET TREDJE KVARTALET, JULI - SEPTEMBER 2018

 • Förvärv av programvarubolaget Landborgen med 10 MSEK i nettoomsättning.
 • Förvärv av brittiska Autodesk-partnern Cadassist med 110 MSEK i nettoomsättning.

 

SAMMANFATTNING AV NIOMÅNADERSPERIODEN, JANUARI - SEPTEMBER 2018

 •  Nettoomsättningen ökade till 2 102 (1 742) MSEK, en tillväxt med 21 procent.
 • EBITA ökade till 193 (110) MSEK, en EBITA-marginal på 9,2 (6,3) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 123 (53) MSEK, en rörelsemarginal på 5,9 (3,0) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 85 (35) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade till 2,70 (1,15) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 171 (81) MSEK.

 

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 08:30 den 25 oktober 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Helena Nathhorst, CFO, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 607 63 23, e-post: helena.nathhorst@addnodegroup.com

 

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.
Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.