Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké,1 januari - 31 december 2017

2018-02-07 Pressmeddelanden

Stockholm den 7 februari, 2018

Tillväxt och kraftigt förbättrat resultat i Q4

SAMMANFATTNING AV DET FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER – DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 777,1 (658,7) MSEK, en tillväxt med 18 procent.
 • EBITA ökade till 101,1 (63,4) MSEK, en EBITA-marginal på 13,0 (9,6) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 75,8 (47,6) MSEK, en rörelsemarginal på 9,8 (7,2) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 53,8 (36,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie ökade till 1,77 (1,21) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 65,4 (72,9) MSEK

 

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER - DECEMBER 2017

 • Förvärv av programvarubolaget Apricon.
 • Förvärv av CAD och PDM-bolaget MCAD.
 • Förvärv av programvarubolaget inPORT.

 

SAMMANFATTNING AV TOLVMÅNADERSPERIODEN, JANUARI - DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 2 519,8 (2 195,0) MSEK, en tillväxt med 15 procent.
 • EBITA ökade till 211,8 (170,6) MSEK, en EBITA-marginal på 8,4 (7,8) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 129,9 (113,7) MSEK, en rörelsemarginal på 5,2 (5,2) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 89,6 (82,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie ökade till 2,94 (2,71) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 147,1 (157,7) MSEK.

 

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie
 • Stockholms stad väljer Addnode Groups lösning för fastighetsförvaltning 

 

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 08:30 den 7 februari 2018. 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Helena Nathhorst, CFO, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 607 63 23, e-post: helena.nathhorst@addnodegroup.com

 

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.


Vi är 1 500 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.