Pressmeddelanden

Addnode Groups valberedning utsedd

2018-10-31 Pressmeddelanden

Stockholm den 31 oktober, 2018

I enlighet med beslut på Addnode Groups årsstämma den 26 april 2018 meddelas härmed de ledamöter vilka har utsetts att utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Staffan Hanstorp, utsedd av Aretro Capital Group AB. Staffan Hanstorp är valberedningens ordförande som representant för den röstmässigt största ägaren.
  • Wilhelm Arnör, utsedd av Vidinova AB som uppgått i Verg AB.
  • Vegard Søraunet, utsedd av Odin Fonder.
  • Magnus Skåninger, utsedd av Swedbank Robur Fonder.

Staffan Hanstorp är även ordförande för Addnode Groups styrelse. Valberedningen avviker från Svensk kod för bolagsstyrning då styrelsens ordförande är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att valberedningen funnit att Staffan Hanstorp som större ägare är lämpad att leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för bolagets aktieägare.

Addnode Groups årsstämma 2019 kommer att hållas den 7 maj 2019.

De aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombedes att kontakta valberedningens ordförande, Staffan Hanstorp, per telefon +46 (0) 733 77 24 30.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.
Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.