Pressmeddelanden

Addnode Group utökar förvärvskreditfaciliteter med 350 MSEK till totalt 750 MSEK

2017-06-30 Pressmeddelanden

Stockholm den 30 juni, 2017

Addnode Group utökar sin befintliga förvärvskreditfacilitet i Nordea med 350 MSEK till totalt 750 MSEK. Den nya förvärvskreditfaciliteten på 750 MSEK, ersätter existerande förvärvskreditfaciliteter i Nordea på 400 MSEK, har en löptid på fyra år och avropas successivt under löptiden.

- Förvärvkreditsfaciliteten på 750 MSEK ger oss möjlighet att fortsätta vår strategi att förvärva, driva och utveckla entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har eller kan ta en ledande position, säger Johan Andersson, VD för Addnode Group.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com


Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.

Vi är 1 300 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2016 uppgick nettoomsättningen till 2 195 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.