Pressmeddelanden

Nytt antal röster i Addnode Group

2017-03-31 Pressmeddelanden

Antalet aktier och röster i Addnode Group AB (publ) har förändrats till följd av omvandling av

Enligt Addnode Groups bolagsordning har ägare till A-aktier rätt att begära att aktier omvandlas till
B-aktier. Under mars månad har på aktieägares begäran 66 073 A-aktier omvandlats till 66 073 B-aktier. Efter omvandlingen fanns, per den 31 mars 2017, den sista handelsdagen i månaden, totalt 30 427 256 registrerade aktier i Addnode Group AB. Av dessa är 987 174 A-aktier och 29 440 082 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 39 311 822 baserat på antalet registrerade aktier.