Pressmeddelanden

Aretro Capital Group och Vidinova AB har ställt ut köpoptioner till ledningspersoner i Addnode Group AB

2017-05-12 Pressmeddelanden

Stockholm den 12 maj, 2017

Addnode Groups nytillträdde VD, samt affärsområdescheferna för Design Management och Process Management har förvärvat totalt 140 000 köpoptioner avseende B-aktier i Addnode Group AB (publ) till marknadsmässiga villkor. Köpoptionerna är utfärdade av Addnode Group AB:s huvudägare Aretro Capital Group AB samt Vidinova AB. Varje köpoption ger innehavaren rätt att köpa en aktie i Addnode Group kontant under perioden 25 april-25 maj 2020. Priset för köpoptionerna har fastställts enligt Black & Scholes-modellen.

Addnode Group AB:s (publ) styrelse har informerats om erbjudandet. Addnode Group AB (publ) är inte en kontraktspart och kommer ej heller att belastas av några kostnader för de optioner som Aretro Capital Group AB och Vidinova AB ställt ut.

För mer information, vänligen kontakta:
Staffan Hanstorp, Styrelseordförande, Addnode Group
Tel: +46 (0) 73 377 24 30, e-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post:
johan.andersson@addnodegroup.com

 

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Över 600 000 ingenjörer och tjänstemän använder dagligen någon av våra systemlösningar.

Vi är 1 300 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2016 uppgick nettoomsättningen till 2 195 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com