Jobba hos oss

Addnode Group präglas av ett entreprenörskap i en koncern med självständiga dotterbolag. 

  • Vi drivs av ett ledarskap som bygger på en positiv syn på människor, där varje individ är betrodd och respekterad.
  • Vi tycker att ett bra och entusiastiskt ledarskap är avgörande för att utveckla våra medarbetare, våra samlade prestationer och vårt resultat.
  • Vi tänker på och tar ansvar för helheten och strävar efter att utveckla egna produkter, tjänster och lösningar i våra team, företag och geografier.
  • Vi har en hög etisk standard och ärlighet gentemot våra kunder.

Lediga tjänster hos våra dotterbolag