Finansiell kalender


7 februari 2018

Bokslutskommuniké för 2017


26 april 2018

Delårsrapport Q1 2018


26 april 2018

Årsstämma


20 juli 2018

Delårsrapport Q2 2018