Addnode Group-aktien

Utdelning

Addnode Group har haft utdelning sedan 2006.

Minst 50 procent av koncernens resultat efter skatt ska delas ut, förutsatt att nettokassan är tillräcklig för att driva och utveckla verksamheten. 

2015 delades 2,25 kronor per aktie ut till aktieägarna. Baserat på den genomsnittliga börskursen 2015, som uppgick till 52,53 kronor, motsvarar utdelningen en direktavkastning på 4,3 procent.