Addnode Group-aktien

Utdelning

Addnode Group har lämnat utdelning till aktieägarana sedan 2006.

Minst 50 procent av koncernens resultat efter skatt ska delas ut, förutsatt att nettokassan är tillräcklig för att driva och utveckla verksamheten. 

2016 delades 2,25 kronor per aktie ut till aktieägarna. Baserat på den genomsnittliga börskursen 2016, som uppgick till 56,33 kronor, motsvarar utdelningen en direktavkastning på fyra procent.