Addnode Group-aktien

Aktiesparprogram

Årsstämman den 4 maj 2011 beslutade att införa ett aktiesparprogram för samtliga medarbetare inom Addnode Group.

Aktiesparprogrammet innebär i korthet att medarbetare som deltar i programmet, förutsatt en egen investering i Addnode aktier, i augusti 2014 vederlagsfritt kan tilldelas B-aktier i Addnode, dels s.k. matchningsaktier och dels s.k. prestationsaktier. För att deltagarna skall vara berättigade att erhålla matchningsaktier krävs att anställningen inom koncernen och att investeringen i Addnodeaktier bestått fram till tilldelningen av aktier. Tilldelning av prestationsaktier förutsätter dessutom att koncernen uppnår vissa finansiella mål för åren 2011, 2012 och 2013.

Totalt har 303 medarbetare anmält sig till aktiesparprogrammet. Baserat på deltagandet och aktiekursen vid början av intjänandeperioden beräknades i juni 2011 att den framtida tilldelningen skulle kunna uppgå till maximalt 253 232 B-aktier.