Addnode Group-aktien

Ägarförhållanden

2018-05-31

Aktieägare maj 2018
ÄgareAntal A-aktierAntal B-aktierTotalt antal aktierKapitalandel, %Antal rösterRöstandel, %
Aretro Capital Group AB 1)625 3321 654 6242 279 9567,57 907 94420,1
Verg AB361 6671 084 7181 446 3854,84 701 38812
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension3 653 4173 653 417123 653 4179,3
Swedbank Robur fonder2 922 8072 922 8079,62 922 8077,4
Odin fonder2 850 0192 850 0199,42 850 0197,3
Lannebo Fonder1 998 9701 998 9706,61 998 9705,1
Fjärde AP-fonden1 491 8651 491 8654,91 491 8653,8
Didner & Gerge Fonder1 189 0001 189 0003,91 189 0003
Nordea fonder912 767912 7673912 7672,3
Övriga aktieägare17511 681 89511 682 07038,311 683 64529,8
Totalt987 17429 440 08230 427 25610039 311 822100
1) Aretro Capital Group AB ägs via bolag till 50 procent av Staffan Hanstorp, Addnode Groups styrelseordförande och via bolag till 50 procent av Jonas Gejer, divisionschef för Product Lifecycle Management.