Addnode Group-aktien

Ägarförhållanden

2017-05-31

Aktieägare Maj 2017       
 
Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier   Totalt antal aktier % kapitalandel Antal röster % röstandel
Aretro Capital Group 1) 625 332 1 654 624   2 279 956 7,5 7 907 944 20,1
Vidinova AB 2) 361 667 1 484 783   1 846 450 6,1 5 101 453 13
Nordea Investment funds 0 2 955 386   2 955 386 9,7 2 955 386 7,5
Swedbank Robur fonder 0 2 922 807   2 922 807 9,6 2 922 807 7,4
Odin fonder 0 2 600 000   2 600 000 8,5 2 600 000 6,6
Lannebo Fonder 0 2 335 830   2 335 830 7,7 2 335 830 5,9
Handelsbanken Fonder AB 0 1 684 718   1 684 718 5,5 1 684 718 4,3
Fjärde AP-fonden 0 1 391 865   1 391 865 4,6 1 391 865 3,6
Didner & Gerge Fonder 0 1 001 068   1 001 068 3,3 1 001 068 2,6
Grenspecialisten Förvaltning AB 0 911 554   911 554 3 911 554 2,3
Övriga aktieägare 175 10 497 447   10 497 622 34,5 10 499 197 26,7
 
Total 987 174 29 440 082   30 427 256 100 39 311 822 100
               
 
1) Aretro Capital Group AB is jointly owned by Staffan Hanstorp, Addnode Group’s President and CEO, and Jonas Gejer, the Business Area Manager of Product Lifecycle Management.
2) Board member Dick Hasselström is the principal owner of Vidinova AB.