Investor Relations

Investor Relations tillgodoser aktieägare, institutionella placerare, analytiker, media och andra intresserade med öppen, tillförlitlig och korrekt information om Addnode Groups aktiviteter och finansiella utveckling.