Investor Relations

Investor Relations tillgodoser aktieägare, institutionella placerare, analytiker, media och andra intresserade med öppen, tillförlitlig och korrekt information om Addnode Groups aktiviteter och finansiella utveckling. 

VD, Johan Andersson, kommenterar Q3 2018.