Process Management

Affärsområdet Process Management är en ledande leverantör av programvaror och tjänster för dokument- och ärendehantering till offentlig sektor i Sverige och Norge.

2015 omsatte affärsområdet 440 MSEK.

Erbjudande

Våra lösningar baseras på egenutvecklade applikationer kombinerat med externa programvaror, genom antingen SaaS eller lokal installation:

  • Dokument- och ärendehantering
  • E-arkiv
  • E-tjänster
  • Kommunikationslösningar för säkert informationsutbyte
  • Geografisk IT