Design Management

Affärsområdet Design Management är en av Nordens och Storbritanniens ledande leverantörer av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation.

2015 omsatte affärsområdet 828 MSEK. 

Vad erbjuder Design Management?

  • 3D-modellering och design/konstruktion av produkter, infrastruktur och byggnader. 
  • Simulering av hållfasthet, dynamik, utmattning, strömning och värme. 
  • Teknisk dokumentation och förvaltning av produktdata. 
  • Projektering, planering, genomförande och förvaltning av bygg-, anläggnings- och infrastrukturprojekt. 
  • Fastighetsförvaltning, digitalisering av fastighetsbestånd samt dokument- och ritningsarkiv. IT-lösningarna bygger på både Autodesks plattform och egenutvecklade system och applikationer med tillhörande tjänster som metodik, implementering, utbildning, support och applikationsförvaltning.

 

Bolag:

Våra kunder visar större intresse än någonsin för nytänkande

Design Management har en bred kundbas i både privat och offentlig sektor, främst inom bygg- och fastighetsbranschen, tillverkande industri och den marina sektorn.

Success Stories