Product Lifecycle Management

Affärsområdet Product Lifecycle Management (PLM) är Europas ledande leverantör av programvaror och tjänster för produktdatainformation. Under 20 års tid har affärsområdet levererat systemlösningar som hjälper företag att samla in data från produktutvecklingen, produktionen och kunden för att på så vis effektivisera flera områden och processer.

2015 omsatte affärsområdet 513 MSEK.

 

Ett produktdatasysten har fördelar som spänner över hela organisationen och möjliggör exempelvis: 

  • Analys och simulering av design och konstruktion för produktutvecklare och designers.
  • Resurshantering, kostnadskontroll och styrning för projektledare.
  • Leverantörsutveckling och stöd vid strategiska inköp för inköpare.
  • Att kvalitetsingenjörer får verktyg för att möta miljö- och säkerhetskrav.
  • Produktinformation och analys av utfall för säljare, marknadsförare och produktplanerare.
  • Export av produktinformation för användning ie-handelsportaler, marknads- och kommunikationsmaterial för redaktörer.
  • För partners att delta i utvecklings- och produktionsprocessen.