Product Lifecycle Management

Affärsområdet är en Europaledande leverantör inom sitt nischområde. Våra hemmamarknader är Norden och tysktalande delen av Europa, men vi växer i övriga Europa och USA. Verksamheten i affärsområdet bedrivs i dotterbolaget TechniaTranscat.

Ett produktdatasysten har fördelar som spänner över hela organisationen och möjliggör exempelvis: 

  • Analys och simulering av design och konstruktion för produktutvecklare och designers.
  • Resurshantering, kostnadskontroll och styrning för projektledare.
  • Leverantörsutveckling och stöd vid strategiska inköp för inköpare.
  • Att kvalitetsingenjörer får verktyg för att möta miljö- och säkerhetskrav.
  • Produktinformation och analys av utfall för säljare, marknadsförare och produktplanerare.
  • Export av produktinformation för användning ie-handelsportaler, marknads- och kommunikationsmaterial för redaktörer.
  • För partners att delta i utvecklings- och produktionsprocessen.