Product Lifecycle Management

Divisionen Product Lifecycle Management är en europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design och produktdatainformation. System-lösningarna hjälper företag att designa produkter och effektivisera sina processer genom att samla in och hantera data under en produkts hela livstid, från utveckling till återvinning.

Verksamheten i divisionen bedrivs i dotterbolagen TechniaTranscat och Intrinsys. Intrinsys, som förvärvades under 2017, är liksom TechniaTranscat partner till Dassault Systèmes och Storbritanniens största leverantör av PLM-programvara och supporttjänster. Divisionens stora marknader är Norden, tysktalande delen av Europa och Storbritannien, och vi växer i övriga Europa och USA. 

nettoomsättning plm

Erbjudande

Divisionen Product Lifecycle Management är en global leverantör av programvaror och tjänster till kunder med behov av att skapa produkter och underhålla relaterad information under en hel livscykel – från forskning och utveckling via design och produktion till försäljning, utbildning, eftermarknad och återvinning. Med informationen samlad och smidigt tillgängliggjord i ett PLM-system kan ledtider kortas och resurshanteringen optimeras, samtidigt som det blir enklare att följa upp exempelvis miljö-, kvalitets- och säkerhetskrav.

De programvaror som divisionen levererar består av bolagets partner Dassault Systèmes plattform för design, simulering, produktion och produktdatahantering samt ett brett sortiment av egna tilläggsprodukter och tjänster.

Kunder

Kunderna finns inom industrier som telekom, tillverkning, fordon, bygg och anläggning, läkemedel, medicinteknik och energiproduktion. I takt med ökade krav på snabb innovation och kundunik produktutveckling har också allt fler kläd-, detaljhandels- och tjänsteföretag tagit till sig PLM-konceptet. Några exempel på kunder är Dräxlmaier, EDAG, Edwards, European Spallation Source ESS, Geberit, Honeywell, Husqvarna, Jula, Kongsberg Defence & Aerospace, London Taxi, Parker Hannifin Corporation, Rail, Seco Tools och Stadler. 

Konkurrensbild

Konkurrenterna är andra programvaruföretag inom Product Lifecycle Management med egna försäljningsorganisationer, exempelvis Siemens och PTC, samt andra partners till Dassault Systèmes. Vid de större systemintegrationprojekten är bolag som Tata och Accenture exempel på konkurrenter. Till konkurrensfördelarna hör världsledande kunskap inom PLM och ett nära samarbete med kunderna i kombination med regional närvaro i flera länder.

 nettoomsättning och ebita plm

plm nyckeltal