Process Management

Vi är en ledande leverantör av programvaror och tjänster till offentlig sektor i Sverige och har en växande verksamhet i Norge. Verksamheten bedrivs i dotterbolagen Arkiva, Decerno, EssVision, Evitbe, Ida Infront, Mittbygge, Mogul, Sokigo, Stamford och Voice Provider samt från och med 2017 Projektstyrning Prima (Kompanion).

Vad erbjuder Process Management?

Våra lösningar baseras på egenutvecklade applikationer kombinerat med externa programvaror, genom antingen SaaS eller lokal installation:

  • Dokument- och ärendehantering
  • E-arkiv
  • E-tjänster
  • Kommunikationslösningar för säkert informationsutbyte
  • Geografisk IT