Design Management

Affärsområdet är en av de ledande leverantörerna av programvaror och tjänster för design och konstruktion i norra Europa och har ett starkt erbjudande för fastighetsförvaltning. Verksamheten i affärsområdet bedrivs i dotterbolagen Symetri och Symetri Collaboration.

Vad erbjuder Design Management?

  • 3D-modellering och design/konstruktion av produkter, infrastruktur och byggnader. 
  • Simulering av hållfasthet, dynamik, utmattning, strömning och värme. 
  • Teknisk dokumentation och förvaltning av produktdata. 
  • Projektering, planering, genomförande och förvaltning av bygg-, anläggnings- och infrastrukturprojekt. 
  • Fastighetsförvaltning, digitalisering av fastighetsbestånd samt dokument- och ritningsarkiv. IT-lösningarna bygger på både Autodesks plattform och egenutvecklade system och applikationer med tillhörande tjänster som metodik, implementering, utbildning, support och applikationsförvaltning.