Divisioner

Inom Addnode Groups tre divisioner Design Management, Product Lifecycle Management och Process Management levererar koncernen programvaror och tjänster till branscher som bygg- och fastighet, tillverkande industri, fordon, life science och offentlig sektor. Lösningarna hjälper företag och myndigheter att effektivisera allt från ärendehantering och medborgardialog till design, konstruktion och hantering av produktdata under hela livscykeln.

Design Management

Design Management är en av Nordens ledande leverantörer av programvaror och tjänster för simulering, design och produktdatahantering till ingenjörer och arkitekter inom infrastruktur, bygg- och fastighetsbranschen samt tillverkande och marina industrier. Divisionen utvecklar också programvaror och tjänster för projektsamarbeten samt förvaltning och underhåll av fastigheter och tillgångar till Norden, Storbritannien, Australien och Kanada. Under 2017 omsatte divisionen 906 MSEK.  

Product Lifecycle Management

Product Lifecycle Management (PLM) är en europaledande leverantör av programvaror och tjänster för att utveckla produkter under hela dess livstid – från idé, design, simulering och konstruktion till försäljning, eftermarknad och återvinning. PLM-system gör att företag kan optimera processer i både globala organisationer och enskilda team. Kunder finns inom industrier som telekom, tillverkning, fordon, bygg och anläggning, energiproduktion och medicinteknik, men även inom service och detaljhandel. Under 2017 omsatte divisionen 920 MSEK. 

Process Management

Process Management är en ledande leverantör av programvaror och tjänster för dokument- och ärendehantering till offentlig sektor i Sverige, och har en växande verksamhet i Norge. Divisionen erbjuder pålitliga och säkra programvaror och tjänster för myndighetsförvaltning, e-arkivering, informationshantering och medborgardialog. Kunder finns inom kommuner och myndigheter samt ett stort antal privata bolag inom industri- och finanssektorn. Under 2017 omsatte divisionen 704 MSEK.